ARUBA HP

Thiết bị phát sóng wifi Aruba IAP-224
Thiết bị phát sóng wifi Aruba IAP-224 là dòng wifi công nghiệp nổi tiếng thế giới thuộc tập đoàn HPE -...
Liên hệ

Còn Hàng

Thiết bị phát sóng wifi Aruba IAP-204
Thiết bị phát sóng Wifi Aruba IAP-204 là dòng wifi công nghiệp hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn HPE Hoa Kỳ....
Liên hệ

Còn Hàng

 Wifi chuyên dụng Aruba IAP-215-US Sale
Wifi chuyên dụng Aruba IAP-215-US
Wifi chuyên dụng Aruba IAP-215-US là dòng wifi enterprise nổi tiếng thế giới thuộc tập đoàn HP - Hoa Kỳ. Bộ phát...
Liên hệ
5,250,000₫

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng Aruba Instant AP-335
Wifi chuyên dụng Aruba Instant AP-335 là dòng wifi cao cấp phân khúc enterprise thuộc tập đoàn HPE của Hoa Kỳ. Aruba...
Liên hệ

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng Aruba AP-535 chuẩn WIFI 6 AX
Bộ phát wifi Aruba AP-535 là dòng wifi chuyên dụng thế hệ WIFI 6 thuộc phân khúc enterprise cao cấp nhất của...
Liên hệ

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng Aruba AP-515 chuẩn WIFI 6 AX
Thiết bị phát wifi Aruba AP-515 là dòng wifi chuyên dụng thế hệ WIFI 6 thuộc phân khúc enterprise cao cấp nhất của...
Liên hệ

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng ARUBA IAP-134
Wifi chuyên dụng Aruba IAP-134 là dòng wifi chuyên dụng nổi tiếng thế giới thuộc tập đoàn HP - Hoa Kỳ...
2,190,000₫

Còn Hàng

 Wifi chuyên dụng Aruba AP-303 Unified AP Sale
Wifi chuyên dụng Aruba AP-303 Unified AP
Wifi chuyên dụng Aruba  AP-303 Unified AP là dòng wifi cao cấp phân khúc enterprise thuộc tập đoàn HPE của Hoa...
Liên hệ
5,950,000₫

Còn Hàng

Bộ phát wifi Aruba 515 Chuẩn WIFI AX thế hệ 6
Wifi chuyên dụng Aruba AP-515 là dòng access point thế hệ WIFI 6 thuộc phân khúc enterprise cao cấp nhất của hãng HPE ....
Liên hệ

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng Aruba IAP-207-US
Wifi chuyên dụng Aruba IAP-207-US là dòng wifi cao cấp phân khúc enterprise thuộc tập đoàn HPE của Hoa Kỳ. Bộ...
Liên hệ
(1 đánh giá)

Còn Hàng

Wifi chuyên dụng Aruba AP-345 ( Unified AP )
Wifi chuyên dụng Aruba IAP-345 là dòng wifi cao cấp phân khúc enterprise thuộc tập đoàn HPE của Hoa Kỳ. Aruba...
Liên hệ

Còn Hàng

 Wifi chuyên dụng Aruba Instant IAP-315 Sale
Wifi chuyên dụng Aruba Instant IAP-315
Wifi chuyên dụng Aruba Instant AP-315 là dòng wifi cao cấp phân khúc enterprise thuộc tập đoàn HPE của Hoa Kỳ. Aruba...
7,950,000₫
8,990,000₫

Còn Hàng